Milcotec er din rådgiver, når det drejer sig om køb og salg af brugte malkerobotter.
Jørn Friis Møller ved sit nye DairyMaster 2x18 Swing Over malkeanlæg.
Jørn Friis Møller ved sit nye DairyMaster 2x18 Swing Over malkeanlæg. - Anlægget er enkelt, driftssikkert og billigt i drift og vedligeholdelse, fortæller han.

Det endte med DairyMaster 2x18 Swing Over på Aarslevgaard

Det gik ikke med malkerobotter hos Jørn Friis Møller på Aarslevgaard. Nu malkes bedriftens 500 køer med et nyt DairyMaster 2x18 Swing Over malkeanlæg. - Anlægget er enkelt, driftssikkert og billigt i drift og vedligeholdelse, fortæller han.

Malkningen skal bare fungere i dagligdagen. Det har Jørn Friis Møller lært på den hårde måde.
Han er 14. generation på slægtsgården Aarslevgaard, Aarslev ved Rødekro. Her er besætningen siden 2002 øget step by step fra 60 køer i bindestald til de nuværende 500 Holstein-køer i moderne sengebåsestalde.

Alt hundyropdræt ned til tre måneders alderen har i en årrække været udliciteret til en nabo. Gårdens 150 hektar jord passes af nogle naboer og en maskinstation - bortset fra pløjningen, som Jørn Friis Møllers far klarer.
- I de første år efter 2002 kom vi op på at malke 200 køer i en 2x10 sildebens-malkestald. Da vi så udvidede til 250 køer i 2007, installerede vi to malkerobotter ved de 110 køer på den ene side af foderbordet, fortæller den sønderjyske landmand.

Hvert enkelt malkesæt skylles rent og blæses tørt, hver gang en ko er færdigmalket.
Hvert enkelt malkesæt skylles rent og blæses tørt, hver gang en ko er færdigmalket.

Flere malkerobotter

Han byggede i 2008 nyt igen, så der blev plads til i alt 500 køer. I første omgang nøjedes han med at sætte cirka 120 køer ind i den ene side af nybyggeriet. Her blev der installeret to malkerobotter til at klare malkningen.Nu var besætningen nået op på cirka 360 køer, hvoraf de 230 blev malket med fire robotter. Resten blev stadig malket i sildebens-malkestalden.

Det blev imidlertid ikke nogen succes med malkerobotterne på Aarslevgaard. I 2011 var der efterhånden så store problemer med alle robotterne, at det gik ud over malkekvaliteten.
- Den ydelsesstigning, vi havde forventet, at robot-malkningen skulle give, blev aldrig til noget. Desuden blev mange af køerne 3-pattede, beretter Jørn Friis Møller.

DairyMaster malkeanlægget er udstyret med avancerede mælkemålere, der er godkendt til ydelseskontrol.
DairyMaster malkeanlægget er udstyret med avancerede mælkemålere, der er godkendt til ydelseskontrol. Køernes ydelse registreres i anlæggets managementsystem.

Ud med robotterne

- Derfor tog vi den store beslutning at fjerne alle fire malkerobotter. Det betød, at vi igen måtte malke alle køerne i 2x10 sildebens-malkestalden, som vi hele tiden havde malket en del af køerne i. For at øge kapaciteten, blev den udvidet til en 2x12’er, fortæller han videre.
- Året efter, i 2012, var vi ved at køre sur i malkningen, fordi der ikke var opsamlingsplads nok, forklarer Jørn Friis Møller.
- Det problem løste vi ved at leje en mobil malkestald af typen MobiStar 2x12 Swing Over hos Milcotec til at malke en del af køerne. Den mobile malkestald blev placeret, hvor der tidligere havde været installeret malkerobotter, siger han og fortsætter:
- Vi malkede de 100 af køerne med MobiStar’en. Det tog godt en time pr. malkning, og sådan gjorde vi i tre og et halvt år.

Op på 500 køer

I begyndelsen af 2016 bliver den mobile malkestald taget ud igen for at spare plads. Staldene bliver nu fyldt helt op, så besætningen kom op på 500 køer. Alle de mange køer blev nu malket i 2x12 sildebens-malkestalden - oven i købet tre gange i døgnet.
- Vi malkede nu i tre gange seks timer i døgnet - plus vask. Rent praktisk kunne vi godt få det til at fungere, men det gav for meget uro i stalden, fortæller Jørn Friis Møller.
Derfor blev sildebens-malkeanlægget i december 2017 erstattet af et helt nyt DairyMaster 2x18 Swing Over malkeanlæg fra Dairy System Danmark ApS. Det blev bygget op i den eksisterende malkestald og installeret imellem malkningerne.
- Nu sparer vi op mod halvanden time for to mand ved hver malkning. Og så er DairyMaster malkeanlægget enkelt, driftssikkert og billigt i drift og vedligeholdelse, fortæller Jørn Friis Møller.

Jørn Friis Møller er 14. generation på Aarslevgaard.
Jørn Friis Møller er 14. generation på Aarslevgaard. Her er besætningen siden 2002 øget step by step fra 60 køer i bindestald til de nuværende 500 Holstein-køer i moderne sengebåsestalde.

Malkesæt skylles efter hver ko

Hvert enkelt malkesæt skylles rent og blæses tørt, hver gang en ko er færdigmalket.
Anlægget fungerer sådan, at hver pulsator styrer to malkesæt. Pulsatorerne arbejder i øvrigt sådan, at de giver samtidigt sug og massage på alle fire patter.
DairyMaster malkeanlægget er udstyret med avancerede mælkemålere, der er godkendt til ydelseskontrol. Køernes ydelse registreres i anlæggets managementsystem.
- Anlægget er indrettet, så vi kan malke celletalskøer fra. Det benytter vi os af og fodrer kalvene med mælken fra disse køer. Resultatet er, at vi kan holde en høj kvalitet på mælken til mejeriet. Og så sparer vi omkring 10.000 kroner om måneden til mælkeerstatning, beretter den sønderjyske mælkeproducent.

I tilknytning til malkeanlægget er der etableret en automatisk selektionsboks til køer, der skal skilles fra til inseminør eller dyrlæge.

Milcotec ApS  ·  Kausager 6, Varnæs  ·  DK-6200 Aabenraa  ·  Tlf. +45 88 44 22 44  ·  CVR-nr. 3105 9658  ·  info@milcotec.com  ·  www.milcotec.com
Milcotec ApS
Kausager 6, Varnæs  ·  DK-6200 Aabenraa
Tlf. +45 20 25 82 60  ·  CVR-nr. 3105 9658
info@milcotec.com  ·  www.milcotec.com
Vi støtter Familier med kræftramte børn
Milcotec er sponsor  for Sønderjyske (herrehåndbold & ishockey)