Milcotec er din rådgiver, når det drejer sig om køb og salg af brugte malkerobotter.

Her er en af montørerne fra Milcotec godt i gang med at afmontere den første af de to nedslidte DeLaval malkerobotter hos Henrik Hansen. Nu foregår malkningen med to lejede, renoverede Lely A2 malkerobotter fra Milcotec.

Lejer to malkerobotter og sparer likviditet

Henrik Hansen, nyetableret mælkeproducent ved Gram, overtog to udslidte malkerobotter, som var for dyre at vedligeholde. De er nu erstattet af to brugte, renoverede Lely A2 malkerobotter - lejet hos Milcotec til en fast pris, der også omfatter reserve-, forbrugs- og servicedele

Selv om der er rigtig mange løser ender at holde styr på, når to udslidte malkerobotter skal afmonteres og erstattes af to andre, så kan Milcotec klare det hele indenfor to døgn - samtidig med, at der stadig malkes hele tiden.

Sådan en opgave løste Milcotec for nylig hos Henrik Hansen, Heinsgaard ved Lindetskov nær Gram i Sønderjylland.
Henrik Hansen overtog bedriften i juni 2018 med cirka 135 Holstein køer plus opdræt.

- Der var to 16 år gamle DeLaval malkerobotter, da jeg kom hertil sidste år. Det viste sig ret hurtigt, at de var ved at være slidt op. Derfor var de blevet for dyre at holde ved lige, så jeg besluttede mig for at få dem udskiftet, siger Henrik Hansen.

Dyrt med nye malkerobotter

- Jeg begyndte med at tage priser hjem på nye malkerobotter hos to firmaer. Det ville blive en stor investering, uanset hvilket mærke jeg valgte, konstaterer den sønderjyske mælkeproducent.

- Så blev jeg opmærksom på, at Milcotec kører et koncept, hvor de udlejer brugte, renoverede malkerobotter, fortsætter han. 

- Jeg henvendte mig til firmaet, og det hele er endt med, at jeg nu har lejet to renoverede Lely A2 malkerobotter hos dem, fortæller Henrik Hansen. Milcotec afmonterede de gamle malkerobotter og installerede de to Lely A2’ere til en fast, aftalt pris.

- Jeg har lejet de to malkerobotter til en fast, daglig pris, som også omfatter både reserve-, forbrugs- og servicedele, lyder det fra Henrik Hansen.


- Der var to 16 år gamle DeLaval malkerobotter, da jeg kom hertil sidste år. Det viste sig ret hurtigt, at de var ved at være slidt op og for dyre at holde ved lige. Derfor besluttede jeg mig for at få dem udskiftet, siger Henrik Hansen

Økonomisk tryghed

- Med lejeaftalen har jeg godt styr på omkostningerne til at holde malkerobotterne kørende. Det giver en god økonomisk tryghed, hvilket jeg sætter pris på som nyetableret. Hertil kommer, at den her løsning ikke belaster min likviditet nær så hårdt, som hvis jeg havde valgt at investere i to nye malkerobotter, påpeger han.

- Det var vigtigt for mig at finde en løsning, som ikke er så dyr likviditetsmæssigt. Resultatet er, at jeg kan fortsætte med at have en fastansat medarbejder. Jeg lægger nemlig stor vægt på ikke at skulle gå alene i det daglige, siger mælkeproducenten fra Gram.

- Heldigvis skulle der ikke foretages nævneværdige ændringer i stalden for at erstatte de udslidte malkerobotter med de to Lely A2’ere, fortæller Henrik Hansen.


- Lejeaftalen med Milcotec betyder, at jeg har godt styr på omkostningerne til at holde malkerobotterne kørende. Det giver en god økonomisk tryghed, hvilket jeg sætter pris på som nyetableret, lyder det fra Henrik Hansen, der overtog Heinsgaard sidste år.

Udskiftning indenfor to dage

Udskiftningen af de to malkerobotter på hans bedrift foregik over to dage midt i januar.

- Den første dag mødte folkene fra Milcotec op her klokken 6 om morgen og begyndte at afmontere den første af de gamle malkerobotter. I løbet af eftermiddagen den samme dag kunne vi begynde at malke med den nyinstallerede malkerobot, fortsætter Henrik Hansen.

- Dagen efter gentog det hele sig igen med udskiftningen af den anden malkerobot, lyder det videre fra den sønderjyske mælkeproducent. 

- På denne her måde kunne vi skære tidsrummet, hvor der kun blev malket med én robot, ned til 8-10 timer hver af de to dage, forklarer han.


Gennemsnitsydelsen hos Henrik Hansens 135 årskøer ligger på omkring 10.500 kg EKM. I øjeblikket er han i gang med at indrette driftsbygningerne på en tilhørende nabogård til produktion af slagtekalve.

Malkede forud fra aftenen før

For at undgå, at udskiftningen af malkerobotterne skulle koste mere end højest nødvendigt i tabt ydelse, begyndte vi begge gange at malke forud fra klokken 22 aftenen før, udskiftningerne gik i gang, uddyber Henrik Hansen. Gennemsnitsydelsen hos hans 135 årskøer ligger på omkring 10.500 kg EKM. Markbruget på Heinsgaard omfatter 160 hektar, hvor der dyrkes grovfoder og korn. En del af kornet sælges. I øjeblikket er Henrik Hansen i gang med at indrette driftsbygningerne på en tilhørende naboejendom til produktion af slagtekalve.

- Når jeg vil til af producere slagtekalve ved siden af min mælkeproduktion, er det for at kunne fodre alt mit eget korn op. Herved vil jeg også have tilstrækkeligt med arbejde til min medarbejder hele året rundt, slutter den sønderjyske landmand.


Henrik Hansen overtog Heinsgaard sidste år med 135 årskøer plus opdræt. Markbruget omfatter 160 hektar, hvor der dyrkes grovfoder og korn. En del af kornet sælges.

Henrik Hansen er glad for løsningen med at leje to Lely A2 malkerobotter hos Milcotec. Herved sparer han likviditet, så han kan fortsætte med at have en fastansat medarbejder.
Milcotec ApS  ·  Kausager 6, Varnæs  ·  DK-6200 Aabenraa  ·  Tlf. +45 88 44 22 44  ·  CVR-nr. 3105 9658  ·  info@milcotec.com  ·  www.milcotec.com
Milcotec ApS
Kausager 6, Varnæs  ·  DK-6200 Aabenraa
Tlf. +45 20 25 82 60  ·  CVR-nr. 3105 9658
info@milcotec.com  ·  www.milcotec.com
Vi støtter Familier med kræftramte børn
Milcotec er sponsor  for Sønderjyske (herrehåndbold & ishockey)