Milcotec er din rådgiver, når det drejer sig om køb og salg af brugte malkerobotter.
- Jeg var, inden jeg besluttede mig, ude og se tre DairyMaster malkestalde og var selv med til at malke det ene af disse steder. Det overbeviste mig, siger Christian Stenskrog.
Én mand malker cirka 430 køer i den udendørs Mobistar malkestald på fem timer. Malkestalden har 12 malkesæt. Billedet er taget umiddelbart efter en kraftig regnbyge, men nede i malkestalden kan malkeren arbejde tørskoet.

Malker billigt i udendørs Mobistar malkestald

Hos Tage Lausten, Løgumkloster, malker én medarbejder 430 køer på fem timer i en brugt Mobistar malkestald med 12 malkesæt. - Mobistar’en var billig at anskaffe og fungerer rigtig godt på alle måder, siger han.

Malkning af mange køer behøver ikke nødvendigvis at foregå med dyrt, avanceret udstyr for at fungere godt i hverdagen.Det kan Tage Lausten, Øster Terp ved Løgumkloster, bekræfte. Hans i alt 1.200 Holstein malkekøer befinder sig på to gårde med fem kilometers afstand.
De 900 af køerne er opstaldet hjemme, hvor den sønderjyske mælkeproducent bor med sin familie, mens de resterende 300 køer befinder sig på den anden gård.
Hjemme hos Tage Lausten malkes halvdelen af de 900 køer i en traditionel 2x16 malkestald.

Christian Stenskrog bruger cirka 100.000 kroner om året på vedligehold af DairyMaster swing ower malkeanlægget - inklusive den obligatoriske service.
- Mobistar malkestalden var billig i anskaffelse og installering i forhold til dens kapacitet. Derfor ligger totalomkostningerne - inklusive afskrivninger og ekstra mandskab - helt sikkert i den lave ende. Her tæller et mærkbart fald i elforbruget sammenlignet med robotterne også på plussiden, siger Tage Lausten, der har 1.200 Holstein-køer på to gårde.

Mobistar malkestald er placeret udendørs

Den anden halvdel af disse køer malkes i en mobil Mobistar swing over malkestald med 12 malkesæt, som han købte brugt hos Milcotec ApS for to et halvt år siden. Mobistar malkestalden er placeret udendørs imellem to af bedriftens store staldbygninger.De 300 køer på den anden gård malkes med fire malkerobotter.
- Da jeg anskaffede vores Mobistar malkestald for to et halvt år siden, erstattede den seks malkerobotter fra 2002, som var ved at være slidt op. Det var blevet noget træls med mange alarmer, og celletallet var alt for højt, fortæller Tage Lausten.
- Vi kunne se, at celletallet hos de køer, der blev malket med de gamle robotter, lå oppe på 400.000. Nu ligger celletallet herhjemme på cirka 200.000, føjer han til.
Tage Laustens langsigtede plan er, at alle hans køer skal samles hjemme på gården, hvor han bor.

Christian Stenskrog valgte at få sin DairyMaster malkestald udstyret med kraftfoderautomater. Dels for at få køerne hurtigere ind i malkestalden. Dels for at kunne tildele de højtydende køer lidt ekstra kraftfoder.
Så er malkearbejdet i gang. Det tager én mand fem timer at malke 430 køer. Der malkes tre gange i døgnet, så anlægget kører 15 timer i døgnet.

Var tænkt som en midlertidig løsning

- Anskaffelsen af den mobile Mobistar malkestald for to et halvt år siden var egentlig tænkt som en midlertidig løsning, indtil vi får samlet alle køerne herhjemme. Så skal vi have taget stilling til, om vi skal etablere én ny, stor malkestald til at malke alle vore køer, forklarer den store mælkeproducent ved Løgumkloster.
Nu, to et halvt år efter, har han ikke noget hastværk med at få ændret på tingene. Han synes, det hele fungerer ganske udmærket, som det er.
- Når man ser på, hvad det kostede at anskaffe og installere den mobile Mobistar malkestald, så fungerer den faktisk rigtig godt på alle måder, fastslår Tage Lausten.
- Én mand malker cirka 430 køer i den på fem timer. Vi malker tre gange, så anlægget kører 15 timer i døgnet. Der er en god logistik omkring malkestalden, så kapaciteten kan udnyttes rigtigt godt, siger han og fortsætter:

Teknisk meget enkel

- Mobistar malkestalden er teknisk meget enkel. Der er ikke noget at klage over på driftssikkerheden, og vedligeholdelsesomkostningerne er til at overse.
- Da malkestalden var billig i anskaffelse og installering i forhold til dens kapacitet, ligger totalomkostningerne - inklusive afskrivninger og ekstra mandskab - helt sikkert i den lave ende, selv om jeg ikke har præcise tal på det. Her tæller et mærkbart fald i elforbruget sammenlignet med robotterne også på plussiden, siger Tage Lausten.
I alt er ni af hans medarbejdere på de to gårde med 1.200 malkekøer beskæftiget med malkning, rengøring af sengebåse og opsyn med kælvekøer.

- Inden jeg begyndte at udvide min besætning, havde vi robot-malkning. Det fungerede sådan set fint nok. Men når vi skal op på 550 køer, foretrækker jeg en malkestald, fordi det er mere enkelt, siger Christian Stenskrog.
Der er en god logistik omkring den mobile Mobistar swing over malkestald. Herved sikres det, at anlæggets kapacitet kan udnyttes rigtigt godt.

Frisk luft under malkningen

- Når jeg selv skal malke, foretrækker jeg at malke i Mobistar malkestalden. Den står jo udenfor med sit halvtag til at skærme mod regn, så man står i frisk luft under malkningen, forklarer den sønderjyske kvægbruger.
- Det eneste tidspunkt, hvor der kan opstå problemer, er, hvis det fryser ret meget. Problemet er dog nemt nok at løse. Man kan bare holde anlægget kørende, så længe det fryser. En anden løsning er at tappe vandet af de steder, hvor det kan fryse, hvilket faktisk er ret enkelt, fortæller Tage Lausten.
Gennemsnitsydelsen hos hans 1.200 Holstein-køer ligger i øjeblikket på omkring 12.000 kg EKM. Den er steget med et par tusinde kg, efter at alle køer, der malkes i malkestald, nu malkes tre gange i døgnet i stedet for to. Der indgår flere biprodukter i foderrationen.

Milcotec ApS  ·  Kausager 6, Varnæs  ·  DK-6200 Aabenraa  ·  Tlf. +45 88 44 22 44  ·  CVR-nr. 3105 9658  ·  info@milcotec.com  ·  www.milcotec.com
Milcotec ApS
Kausager 6, Varnæs  ·  DK-6200 Aabenraa
Tlf. +45 20 25 82 60  ·  CVR-nr. 3105 9658
info@milcotec.com  ·  www.milcotec.com
Vi støtter Familier med kræftramte børn
Milcotec er sponsor  for Sønderjyske (herrehåndbold & ishockey)